Hudcancer

Malignt melanom

Malignt melanom är den mest aggressiva formen av hudcancer och en betydande orsak till dödsfall över hela världen. Sverige, har med en befolkning på 9,6 miljoner, en av de högsta förekomsten av melanom. Under de senaste 10 åren har dessutom förekomsten av melanom i Sverige ökat med nästan 6 procent årligen. 2012 fanns det 3343 nya fall av invasivt melanom och 2620 nya fall av in situ melanom rapporterade i Sverige.

Över 150 000 excisioner utförs på cirka 100 000 personer varje år för att identifiera antalet melanom ovan. Kostnaden för dessa excisioner överstiger 30 miljoner euro årligen. Den totala kostnaden för hudcancervården i Sverige beräknas 177,6 miljoner euro och malignt melanom står för mer än 50% av denna kostnad.

Nästan 85 procent av alla patienter med melanom botas tack vare tidig upptäckt och kontroll av sjukdomen. I dag lever cirka 35 000 personer med diagnosen melanom i Sverige.

Vår lösning – Dermicus Mole

Tidig upptäckt av melanom är avgörande för sjukdomens prognos. Med teledermatoskopi, där en hudspecialist bedömer pigmentförändringar på distans, kan en säkrare klinisk handläggning ske redan inom primärvården. Dermicus är ett non-invasivt kliniskt beslutsstöd för vårdpersonal. Tack vare digitala bilder och relevant klinisk information erhåller hudspecialisten ett komplett underlag för att vägleda primärvårdsläkare i den fortsatta kliniska handläggningen av patienter med hudtumörer. I systemet ingår en mobiltelefon, en applikation, ett anpassat dermatoskop och en serverplattform.

Allmänläkare använder mobila applikationen för att skicka klinisk data och bilder till plattformen. Hudspecialisterna analyserar datan och bilderna via ett säkert webbgränssnitt och skapar utifrån det en standardiserad diagnos och återrapportering. Via den säkra plattformen får allmänläkaren tillgång till diagnos och kliniskt stöd i hur man hanterar en specifik pigmenterad hudlesion.

Strukturerade bedömningar och rapporter

Plattformen erbjuder standardiserad digital dermatoskopi där diagnostiseringen baseras på mönsteranalys. Diagnos och rekommendation till hantering sker genom plattformen, t.ex. excision av allmänläkare, excision av plastikkirurg, återbesök av patient om x antal månader eller med trygghet återkoppla till patient att pigmentförändring inte är farlig. Bedömningen sker i samförstånd där diagnos omfattar två eller flera hudspecialister för att ge optimal diagnostisk noggrannhet.

Multidisciplinära team

Plattformen erbjuder en teledermatoskopisk digital tjänst som ger alla specialister (Allmänläkare, hudläkare, kirurger och patologer) tillgång till insamlad klinisk data och bilder. En patient kan följas genom hela melanomprocessen och syftet är att stärka samarbetet mellan olika yrkeskategorier.

Patientdata och säkerhet

CE-märkta plattformen Dermicus™ uppfyller kraven för kryptering, autentisering, säker inloggning och lagring av data. Dessutom uppfyller systemet svensk lagstiftning och förordningar om patientdata, personuppgiftslagen och GDPR.

 

Effekt

Tidig upptäckt av melanom räddar liv. Teledermatoskopi effektiviserar vården och patienten blir bedömd av hudspecialist snabbare och tidigare i vårdkedjan vilket sparar pengar för vårdsystemet. Strukturerad återkoppling från specialist höjer dessutom kompetensen i primärvården, sparar resurser genom att minska antalet operationer av godartade förändringar och avlastar patologiverksamheten. Snabb och korrekt diagnos av melanom ger en hög kvalitativ process och en bättre patientupplevelse.