Områden

Home Områden

EN PLATTFORM – MÅNGA OMRÅDEN

DERMICUS DIAGNOSSTÖD

Dermicus är en CE-certifierad telemedicinsk plattform och mobil applikation, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare. Plattformen möjliggör en snabbare och effektivare process och förbättrar patientens upplevelse. Dermicus är dessutom en kontinuerlig E-learningplattform för läkare och sjuksköterskor. Dermicus är en komplett multidisciplinär plattform som täcker flera medicinska områden.

LÄS MER