Vi tror på att kombinationen digitala tjänster och förändrade arbetssätt effektiviserar vården och kan rädda liv!

Vår historia

2010
2012
2014
2016
2018
2010

Så började det

Idén till den telemedicinska plattformen Dermicus kom ursprungligen från Dr. Johan Heilborn. Johan insåg tidigt behovet av en mobil applikation och plattform för kommunikation mellan vårdgivare. Med Dermicus får hudspecialisten på ett enkelt och användarvänligt sätt tillgång till bilder och relevant klinisk information hos patienter med misstänkt hudcancer. Dermicus har dessutom fått en central plats i Johans mångåriga ambition att utbilda läkare och vårdpersonal i konsten att tidigt upptäcka malignt melanom. Det övergripande målet är att digitalt stödja vårdprocesser genom kontinuerligt lärande – för att uppnå effektivare patientflödet, ökad kvalité och ett bättre nyttjande av tillgängliga vårdresurser.

2012

Användarfokuserad produktutveckling

Plattform, mobil applikation och utbildning är utvecklad i nära samarbete med specialister i dermatologi och primärvårdsläkare. Under 2012 lanserades första versionen av Dermicus och första skarpa pilotprojektet genomfördes med Karolinska och flera vårdcentraler runtom i Stockholm.

2014

Lansering

Under 2014 CE-märktes Dermicus plattform och mobil applikation. Under detta året startades också företaget Gnosco som äger och utvecklar Dermicus. Serieentreprenören Daniel Eliasson blev en del av bolaget och även VD. Medtechföretaget Gnosco, erbjuder tjänster för bättre kommunikation, dokumentation och utbildning inom hälso- och sjukvård.

2016

Fler områden och utbildningsprogram

Under 2015 och 2016 har teamet runt Gnosco börjat växa och flera nya områden för plattformen har utvecklats. Pilotprojekt genomfördes bl.a. i England. Gnoscos väletablerade och uppskattade utbildningsprogram inom dermatoskopi (Chaos & Clues) lanseras. Gnosco blir officiell återförsäljare för Heines högkvalitativa dermatoskopiutrustning, framförallt det mobila dermatoskopet iC1.

2018

Tillväxt och internationalisering

Under 2017 ökade antalet kunder kontinuerligt och milstolpen 10000 patientfall nåddes. En helt ny modern backend-plattform lanserades med flera nya funktioner för användarna. Dermicus Wound som är för området svårläkta sår testades i två olika piloter tillsammans med Karolinska och kvalitetsregistret RiksSår. Under 2018 har Gnosco påbörjat flera intressanta projekt inom AI och sår samt börjat växa internationellt.

Vi förbättrar patientens upplevelse och minskar hälso- och sjukvårdskostnader

40%
Färre excisioner för en vårdcentral
500
Miljoner SEK i möjliga besparingar per år totalt i Sverige
10000+
Patientcase i plattformen
40000+
Bilder i plattformen

Kontaktinformation

Kungsgatan 4, 411 19 Göteborg
Upplandsgatan 64, 113 28 Stockholm
+46 760 405012

Teknisk support

+46 760405012

Några av våra Partners & Kunder

RiksSår
Sahlgrenska Science Park
Heine
Karolinska University Hospital
Regionalt Cancer Centrum