Snabb och säker bedömning av hudförändringar

För Vårdgivare/Landsting erbjuder vi ett komplett digitalt diagnosstöd och implementeringsstöd.

Vårt erbjudande till Vårdgivare/Landsting

Dermicus Diagnosstöd

CE-märkt mobil applikation och digital plattform med integrationer till befintliga journal/bildsystem

Enkel och säker inhämtning av foto och anamnes

Möjliggör snabb och effektiv process för flerläkarbedömning

Hudförändringar, sår, generell dermatologi

Unika funktioner skapar kontinuerligt lärande för primärvårdsläkaren, hudspecialisten och sköterskan.

BOKA DEMO

Implementeringsstöd

Möjlighet att sätta upp pilotprojekt snabbt

Väletablerad process för implementering i större skala

Stöttning i optimering av arbetsprocessen

Standardiserade bildformat möjliggör enklare integrationer

Dagens flöde skapar lång väntan och höga kostnader

Kraftigt ökad patientvolym

Primärvården

Mer ansvar

Resursbrist

Osäkerhet i diagnos

Nevus tas bort i onödan

Patient

Många remitteras i onödan

Lång väntan och oro

Ökad risk för negativ cancerutveckling

Hudspecialist

Många onödiga fall

Resursbrist

Långa väntetider

Informationsbrist

Hur fungerar Dermicus Diagnosstöd?

Steg1
Steg2
Steg3
Steg1

Fysiskt besök på vårdcentral

1. Läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Helkroppsundersökning med manuell dermatoskopi

4. Dermicus mobil app vid svårbedömda hudförändringar

Steg2

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Skriver bedömning och rekommendation

Steg3

Uppföljning Vårdcentral

1. Svar till vårdcentral inom 3 dygn

2. Läser svaret på plattformen www.dermicus.se

3. Kontaktar patient för vidare hantering

4. Avslutar patientfall

Nytta för alla parter

Snabb & säker diagnos

Färre excisioner

Färre remisser

Kontinuerligt lärande

Besparing genom färre excisoner

40%

färre excisioner med Dermicus

230 000 SEK

besparing per år, 79 färre excisioner för S:t Eriks vårdcentral

Vem utför bedömningarna?

Bedömningar utförs av era egna lokala/regional Hudspecialister.

Vid behov erbjuds 2nd opinion från erfarna Hudspecialister via Gnosco.

Vi på Gnosco kan bidra med rekommendation och tips för hur bedömningarna skrivs ut samt tillhörande arbetsprocess.

Vi på Gnosco stöttar under implementationsfasen.

< 1 vecka

från första patientbesöket till excision

4000+

patientfall diagnostiserade av SLLs hudläkare

Snabbt att fylla i via användarvänlig applikation

Modern Webbapplikation

Användarvänlig design anpassat för desktop, tablet & mobil

Flexibel sektion för samråd och gruppdiskussion mellan vårdpersonal

Överskådlig sektion för bildjämförelse över tid

Bjud in externa lokala kollegor

Sök- och filterfunktion

Boka Demo