Avvikelse

Home Avvikelse

Om du önskar skriva en Avvikelse sker det via fliken Rapport när du är inloggad på plattformen.

Du kan rapportera en Risk, ett tillbud eller en Negativ händelse och inkomma med Förslag, Klagomål eller Reklamation.