Do you want to become an expert

in dermatoscopy?

Dermicus
primärvård
cancer
johan heilborn
daniel eliasson
malignt melanom
karolinska sjukhuset
mobil
beslutsstöd
vård på distans
telemedicin
ehälsa
app
effektivisering

GNOSCO EDUCATION

We offer an educational program for both First Line Clinicians (General Practitioners) and Dermatology Specialists. The program aims to improve knowledge about Malignant Melanoma and other related skin-diseases, how to detect Malignant Melanoma in an early stage using dermatoscopy.

The course also include an optional part about the teledermatolgy system, Dermicus, as well as information how to work more effecient with patient flow.

 

Can you spot the melanomas on the images below?

Revised Pattern Analysis & Chaos and Clues

The course is based on the famous algoritm by Harald Kittler and the “Revised Pattern Analysis”. This algoritm has been used by e.g. Karolinska University Hospital for several years and is proven to be working very well.

“Revised Pattern Analysis” and  “Chaos and Clues” are also very good in educational purposes. By learning dermatoscopy through these methods, you are also more prepared for start using mobile teledermatoscopy.

 

If the date for next course (see below) is not suitable for you, please send us an email. There are more dates coming up and the course is done on a regular basis.

Screenshot 2016-04-28 15.17.56
Dermicus
primärvård
cancer
johan heilborn
daniel eliasson
malignt melanom
karolinska sjukhuset
mobil
beslutsstöd
vård på distans
telemedicin
ehälsa
app
effektivisering

Next course (In Swedish)

Vill du lära dig det senaste inom dermatoskopi?
Mycket har hänt sedan dermatoskopin på allvar introducerades inom dermatologin för drygt 30 år sedan.

Vid den senaste internationella konferensen om dermatoskopi i Wien april 2015 stod det klart att trenden nu går från att “känna igen mönster” till att istället ”analysera mönster”.

Med stöd av specialutbildade dermatologer kommer du snabbt att utveckla dina kunskaper inom dermatoskopi för att lära dig skillnaden mellan benigna nevi och maligna melanom.

Välkommen till en utbildningsdag i Dermatoskopi!

Anmälan och mer information